Tips & Råd

Visumregler: Dom fullständiga reglerna hittar du på http://www.thaiembassy.se/. Svenska medborgare erhåller automatiskt 30 dagars uppehållstillstånd i Thailand vid inresa via flygplats. Om inresan sker landvägen erhålles endast 14 dagar.Detta är viktigt att tänka på om man gör en resa över till t ex Kambodja. I samband med att man lämnar Thailand förfaller tidigare uppehållstillstånd och när man reser tillbaka erhålles endast 14 dagar oavsett hur lång tid man ”hade kvar” på det visum man reste in  på första gången.

Trafiken: Trafiken i Thailand fungerar helt annorlunda är den svenska. Thailand har vänstertrafik men bli inte förvånad om du möter en moppe eller bil som kör på höger sida. Detta beror på att om man snart skall svänga höger efter att man kört ut påvägen så ser man ingen anledning att åka över på vänster sida. Om du möter någon som kör på höger sida så är det denne som skall köra längst till höger från din sida sett.

Om någon blinkar med ljuset eller tutar i ett gatukorsning så betyder det inte att man tänker släppa fram dig. Tvärtom det betyder att ”jag har sett dig men jag tänker inte väja för dig”.

Det finns skyltar för stopplikt och väjningsplikt men jag har ännu inte sett någon som bryr sig. Skulle du få se någon som stannar vid stopplikt så är det med största sannolikhet en nyanländ turist. Den enda väjningsplikt som existerar är ”störst går först”. Det är en enkel regel och tar man den på allvar så har man goda förutsättningar klara sig i trafiken.

För att köra motorfordon måste man ha internationellt körkort. Hjälm krävs för förare av moppe och MC, men endast för föraren. Dessutom får föraren inte köra med bar överkropp.

Växla pengar: Tänk på att du i regel får bättre växlingskurs om du växlar till Thaibath lokalt i Thailand. Du hittar aktuella växelkurser på Bangkok Banks hemsida www.bangkokbank.com/BangkokBank/WebServices/Rates/Pages/FX_Rates.aspx

fiskebatar